Om oss

mastiff projekts affärsidé & vision är att på ett aktivt och engagerat sätt hjälpa våra kunder att förvekliga sina idéer och (dröm-)projekt.

Om mastiff projekt

mastiff projekts affärsidé & vision är att på ett aktivt och engagerat sätt hjälpa våra kunder att förvekliga sina idéer och (dröm-)projekt.

Du kommer att märka att vi försöker tänka utanför ramarna för att utveckla nya arbetssätt. 
Det innebär t.ex. att vi inte arbetar utifrån givna mallar, utan istället tittar på ditt projekts behov och komplexitet och anpassar projektorganisationens kompetens och storlek efter detta.

Med vårt gemensamma kontaktnät kopplar vi sedan ihop de bästa aktörerna i branschen för att uppnå en så effektiv och smidig process som möjligt. Vår målsättning är att få alla aktörer att arbeta som ett lag genom att skapa en positiv och kreativ laganda med rak och tydlig kommunikation. Enkelhet är ett ledord vi arbetar efter. Det leder till kvalitet på byggandet och ett kostnadseffektivt projekt.

Vår verksamhet spänner över en mängd olika uppdragstyper som exempelvis kontor, industri, handel, bostäder, förskolor, skolor och vård och omsorg.

Vikten av kompetensutveckling

mastiff projekt skickar kontinuerligt medarbetarna på fortbildning för uppdatering av bl a lagen om offentlig upphandling (LOU), entreprenadjuridik, plan- och bygglagen (PBL) och arbetsmiljö. Detta sker genom kurser hos olika utbildningsföretag. mastiff projekt har dessutom ett nära samarbete med MAQS Law Firm som vi träffar regelbundet för att diskutera aktuella ämnen. Viktigt för oss att ständigt utvecklas inom projektstyrning, miljöbyggnad, fastighetsutveckling och arkitektur.

Metoder och rutiner för effektiv arbetsprocess

mastiff projekts projektplan ligger som utgångspunkt när du ger oss ett uppdrag. Planen visar ditt projekts olika faser och aktiviteter, omfattning, preliminär tidsplan samt uppskattad tidsåtgång för våra arbetsinsatser. Till projektplanen, och som en del av vår kvalitetssäkring, arbetar vi utifrån inarbetade rutiner för dokumentation. Vi tror på en tydlig, rak kommunikation i syfte att få en så smidig och effektiv arbetsprocess som möjligt.

Det lilla bolaget i det stora nätverket

mastiff projekt ingår i ett rikstäckande nätverk av projektledningsföretag. Genom att vara det lilla bolaget i det stora nätverket kan vi utnyttja kunskap och kompetens och hjälpa alla kunder och deras behov.

mastiff projekt är medlem i Sweden Green Building Council i syfte att få kännedom om de senaste rönen inom bl.a. miljöklassning. SGBC verkar för grönt byggande samt för att utveckla och påverka miljö- och hållbarhetsarbetet i branschen.