TRYGG HANSA

Trygg Hansa

Trygghansa hade en plan att samla alla sina medarbetare i Malmö under samma tak och detta ledde till en välplanerad omdisponering av arbetsplatser inom Kv Kronan i Malmö. Med gemensamma krafter togs en tidplan fram för ombyggnad av lokalen, nya ytskikt, ny värme/kyla o ventilation, fönsterbyte samt omflyttning av Trygghansas personal. Därefter genomfördes hela projekt tillsammans med alla aktörer med god framgång.

mastiff projekts uppdrag omfattade projektledning och byggledning i sin helhet, inklusive kontakten med blivande hyresgäst då beställaren fanns i Stockholm. 

Beställare: Newsec Asset Management AB
Byggår: 2011-2013
Yta: ca 10000 m2 kontor
Byggplats: Norra Vall-, Prost- och Östergatan, Malmö