MARIEHAGE FÖRSKOLA

Mariehage förskola

Mariehage förskola är vackert belägen i kanten av Slottsparken i Malmö. Det är en helt nybyggd förskola med 6 avdelningar. Förskolan har, förutom sin lekinspirerande och lärande utemiljö på gården, hela parken som en lärande och äventyrlig lekmiljö. Mariehage förskola vill ge barnen ett gott förhållningssätt till mat och all mat tillagas av egna kockar i det egna tillagningsköket.
Rivningen av den befintliga förskolan påbörjades under sommaren 2010. Därpå följde marksanering innan uppbyggnaden av den nya förskolan startade, den stod sedan klar för inflyttning i december 2011.

mastiff projekt uppdrag i projektet var bitr. projektledning. Under byggskedet ansvarade mastiff projekt för bland annat myndighetskontakter, löpande byggledning samt byggplatskontroll.

Beställare: Stadsfastigheter, Malmö Stad
Byggår: 2011-2012
Yta: ca 1400 m2 förskola i två plan
Byggplats: Slottsparken, Malmö