MUNKHÄTTESKOLAN

Munkhätteskolan

Utbildningskvarteret Heleneholms uppfördes 1963 och innehöll en ny lärarhögskola. Utformningen var resultatet av en arkitekttävling där Carl Nyréns förslag vann. Efterhand har kvarteret utökats med gymnasieskola och grundskola. Skolans byggnader karaktäriseras av en paviljongliknande utformning och den ursprungliga konsekventa gestaltningen av inre och yttre miljö kan fortfarande skönjas även om snart 50 års nyttjande satt sina spår.

Eftersom Malmö Museer uttrycker att ”skolbebyggelsen är särskilt värdefull från historisk, kulturhistorisk och konstnärlig synpunkt” ligger en av projektets stora utmaningar i att skapa moderna och funktionella utbildningslokaler, för Munkhätteskolan och Team Munkhättan, som uppfyller dagens krav och samtidigt bevara så mycket som möjligt av byggnadernas karaktär.

mastiff projekt uppdrag i projektet omfattar bl a projekterings- och byggledning, upphandlingsstöd samt kontrollansvarig PBL

Beställare: Stadsfastigheter, Malmö Stad
Byggår: 2013- pågår
Yta: ca 12 000 m2 utbildningslokaler
Byggplats: Kv Heleneholm 4, Malmö