FL10 TRELLEBORGSHAMN

FL10 Trelleborgshamn

Trelleborgshamns vision är att flytta hamnen till österut och kunna ta emot längre båtar. Detta har inneburit att nya färjelägen måste byggas samt att omgivande vattenområde måste muddras samt att ny landmark skapas med muddrade massor. Fl10 projekterades och utfördes som en totalentreprenad med nära samarbete mellan alla parter, hamnen, entreprenör och verkare.

mastiff projekts uppdrag i projektet omfattade projekterings- och byggledning samt samordning av besiktningen.

Beställare: Trelleborgshamn AB
Byggår: 2012-2015
Yta: ca 220 m kaj
Byggplats: Trelleborgshamn