YARA

YARA

YARA bestämde sig för att flytta sitt kontor från Landskrona till Malmö och till en befintlig byggnad o kontor som krävde en ombyggnad o uppgradering till en modern arbetsplats. För att förverkliga detta gjordes detta tog byggherren ansvar för ombyggnationen och YARA för inredning o IT. Projektet genomfördes som en utförande entreprenad med goda och gemensamma krafter att föra projektet framåt och i mål. mastiff projekts uppdrag i projektet omfattade projektledning inkl projekterings- och byggledning samt installationssamordning. Samordning med hyresgäst och dess arbeten.

Beställare: Newsec Asset Management AB
Byggår: 2015-2016
Yta: ca 3000 m2 kontor
Byggplats: Kv. Stapelbädden 4, Västra hamnen, Malmö