BRO HÖRBY

Bro Hörby

Dåvarande bro över Hörbyån vid utloppet till Ringsjön i Hörby kommun var för smal och inte anpassad för snöröjningsfordon, räddningsfordon och sopbilar.
Stugägarna norr om Hörby Ringsjöstrand var även tvungna att åka inom campingen för att ta sig till sina fastigheter med bil.
När kommunen i slutet på 2012 planerade att på totalentreprenad låta bygga en ny träbro med tillhörande landfästen fick mastiff projekt, som har ramavtal för bygg- och projektledningsuppdrag med Hörby Kommun, ett erbjudande att medverka.

mastiff projekt uppdrag omfattade samordning av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, medverkan vid färdigprojektering, kontroll och byggledning samt slutbesiktning.

Beställare: Hörby Kommun
Byggår: våren 2013
Byggplats: Hörbyån vid utloppet till Ringsjön