CANDECO CONFECTYR AB

Candeco Confectyr AB

”Rekordvarm sommar 2013 – blandströssel en bristvara”

Candeco Confectyr AB är en del av IDUNs livsmedelskoncern och tillverkar strössel och andra sockerrelaterade produkter till ledande livsmedelsproducenter runt om i världen. Dåvarande lokaler motsvarade inte den ökade orderstocken och 2012 påbörjades därför en byggnation av en ny fristående fabrik med kontor och lager, specifikt anpassad för Candecos produkter.
 
mastiff projekt kontaktades i ett skede där totalentreprenör redan var upphandlad och färdigprojekteringen skulle påbörjas. Vårt uppdrag formades till att stötta beställarens projektledare under färdigprojektering samt ta över ansvaret som KA-pbl. Under byggskedet ansvarade mastiff projekt för löpande byggledning samt byggplatskontroll. Uppdraget följde genom hela byggprojektet och avslutades 2013 med att vi samordnade besiktningsorganisationen.

Beställare: Candeco Confectyr AB
Byggår: 2012-2013
Yta: ca 5000 m2 fabrik och kontor
Byggplats: Fosie Industriområde, Malmö