Projekt

 • YARA
  YARA
  Projektledning av ombyggnad av nya kontorslokaler.
 • Candeco Confectyr AB
  CANDECO CONFECTYR AB
  Projektledning av fabrik och kontor. Projektledningen samt KA-pbl ansvarig vid nybyggnationen av fabrik och kontor.
 • Akzo Nobel
  AKZO NOBEL
  Projektledning av utvecklingen inom industrin och dess fastigheter.
 • Malmö Isstadion
  MALMÖ ISSTADION
  Från projektering till besiktning. Uppdrag omfattande allt från projekteringsledning och upphandlingsstöd till byggledning och besiktning av klassisk isstadion.
 • Munkhätteskolan
  MUNKHÄTTESKOLAN
  Projekteringsledning av kulturhistorisk skola. Uppdrag inom projekterings- och byggledning, upphandlingsstöd samt kontrollansvarig PBL av skolbebyggelse.
 • Mariehage förskola
  MARIEHAGE FÖRSKOLA
  Löpande byggledning för lekinspirerad miljö. Bitr. projektledning, myndighetskontakter, byggledning och byggplastkontroll.
 • Trygg Hansa
  TRYGG HANSA
  Projekt- och byggledning av en totalrenovering av kontorsfastighet med verksamhet igång.
 • Bro Hörby
  BRO HÖRBY
  Projektledning av brobygge Uppdraget innebar samordning av förfrågningsunderlag, utvärdering av anbud, medverkan vid färdigprojektering, kontroll och byggledning samt slutbesiktning.
Visa fler